TOPENIŠTĚ A KOUŘOVODY
VLOŽKY DO TOPENIŠTĚ

THERMAX® SF / S / HD pro vložky topeniště

Spalovací technologie pro pece a topné kotle, šetrná k životnímu prostředí

Nejlepší stupně účinnosti – nízké emisní hodnoty: díky THERMAX®

Efektivita a ekologická šetrnost THERMAX® vložky topeniště
THERMAX® vložky topeniště v kamnech zaručují zdravé teplo a čisté a úsporné spalování. Od běžných pecí/kotlů se vysoce kvalitní pece/kotle do značné míry liší efektivní spalovací technikou ve spojení s vybranými materiály.
Tajemství ekologicky šetrné spalovací techniky vězí ve vysokých spalovacích teplotách. Čím vyšší spalovací teplota, o to účinnější a čistější je spalování. To znamená: pro stejný topný výkon je zapotřebí méně dřeva. Téměř nevznikají žádné saze, které se obvykle usazují na čelním skle a které poté není nutné tak často čistit.

Vyšší odolnost proti teplotním šokům, znamená menší náchylnost k prasknutí:
THERMAX® desky a tvarovky tvoří speciálně vrstvená struktura: Jednotlivé součásti desky jsou mezi sebou spojené zubatými spoji. THERMAX® desky kompenzují mimořádně dobře pnutí v důsledku kolísavých teplot, díky tomu vykazují velmi malou náchylnost k prasknutí.

Vysoký stupeň flexibility:
Desky THERMAX® lze snadno obrábět a opracovat. Skladování sad náhradních dílů pro různé typy krbů a kamen není zapotřebí, protože lze velmi snadno provést přířez nebo frézování desek běžnými nástroji na zpracování dřeva. Skladování se proto týká jen desek ve standardních rozměrech, které se používají pro konkrétní přířez obložení kamen, které se aktuálně realizuje. Pokud potřebujete kompletní novou žáruvzdornou vložku do topeniště kamen pro svého koncového zákazníka, samozřejmě vám nabídneme rychlou a nekomplikovanou realizaci.

Dva výrobní procesy. Jedna kvalita THERMAX®. Žádné kompromisy.

Naše produkty THERMAX® vyrábíme ve dvou různých výrobních procesech. Vyrábíme především procesem lisování za tepla. Komplexní technologie tohoto procesu umožňuje výrobu velkoformátových desek s vysokou kvalitou z hlediska pevnosti hran, povrchové úpravy a tolerance tvaru. Tyto výrobky uvádíme na trh pod značkou THERMAX® SF.
Nyní jsme rozšířili naše kapacity o další proces a desky THERMAX®vyrábíme také metodou lisování za studena. Díky našim dlouholetým zkušenostem se nám podařilo zvýšit kvalitu desek z procesu lisování za studena na stejnou úroveň, jakou mají naše původní desky THERMAX® SF z procesu lisování za tepla. Výrobky z tohoto rozšíření kapacity nazýváme THERMAX® S.
Kromě obou zmíněných výrobních procesů jsou pod označením THERMAX® S uváděny na trh také naše lisované díly, které jsou rovněž vyráběny specifickými nástroji pro daný výrobek v procesu lisování za studena.

Designová deska (příklad)

Vlastnosti tepelně izolačních desek THERMAX® žáruvzdorné vyzdívky:

  • Šetrnost k životnímu prostředí
  • Odolnost proti měnícím se teplotám
  • Odolnost proti prasknutí
  • Bez obsahu keramických a minerálních vláken
  • Lze recyklovat
  • Flexibilní opracování
  • Nízká hmotnost
  • Vysoká kvalita

Technická data THERMAX® SF / HD

THERMAX®SF 600SF 750SF 850HD 1200
Standardní formát (výběr)mm / ±22440 x 1250
1250 x 1000
2440 x 1250
1250 x 1000
2440 x 1250
1250 x 1000
1000 x 610
Tloušťka EN 823mm / ±120 – 508 – 4020 – 3020 – 80
Klasifikační teplota EN 1094-6°C 1100110011001150
Objemová hmotnost EN 1602kg/m3575 – 650675 – 750775 – 8501150 – 1250
Pevnost v ohybu EN 12089 BMPa2,33,14,05,5
Pevnost v tlaku EN 826MPa3,24,35,18,0
Tepelná vodivost ASTM C201 – C182W/mK
200 °C
400 °C
600 °C

0,20
0,22
0,22

0,21
0,23
0,24

0,23
0,24
0,24

0,31
0,32
0,33
Teplotní smrštivost EN 1094-6% / po 12 h
1100 °C
1150 °C

< 2,0

< 2,0

< 2,0


< 2,0
Tepelná roztažnost linear% / 20 – 700 °C0,90,90,90,6

Technická data THERMAX® S

THERMAX®S 600S 700S 800S 900
Standardní formát (výběr)mm / ±21000 x 6101000 x 6101000 x 6101000 x 610
Tloušťka EN 823mm / ±115 – 10015 – 8015 – 6015 – 50
Klasifikační teplota EN 1094-6°C 1100110011001100
Objemová hmotnost EN 1602kg/m3575 – 650675 – 750775 – 850875 – 950
Pevnost v ohybu EN 12089 BMPa2,23,03,94,5
Pevnost v tlaku EN 826MPa3,44,55,25,8
Tepelná vodivost ASTM C201 – C182W/mK
200 °C
400 °C
600 °C

0,20
0,21
0,22

0,21
0,22
0,24

0,23
0,24
0,25

0,24
0,25
0,26
Teplotní smrštivost EN 1094-6% / po 12 h
1100 °C

< 2,0

< 2,0

< 2,0

< 2,0
Tepelná roztažnost linear% / 20 – 700 °C0,60,60,60,6

Materiál se speciálními rozměry a speciální tloušťkou dodáváme na vyžádání. Lisované, frézované nebo přířezové díly zhotovíme dle Vašich výkresů.
Klasifikační teplota neodpovídá maximální provozní teplotě. Velkou roli fyzikální podmínky, např. zátěž tahem či tlakem. Při aplikaci jako izolace proti vysokým teplotám je zásadně nutné vycházet z nízkých teplot. V těchto případech požádejte technické oddělení Engineering, které je součástí naší společnosti. Kalkulace součinitele postupu tepla ohledně aplikace materiálu si lze vyžádat od technického oddělení Engineering.