PŘÍSLUŠENSTVÍ

Protipožární malta THERMAX® M10

Speciální malta k vyzdění protipožárních klapek a protipožárních dveří v masivních konstrukčních dílech. Vyzdění prostupů vzduchotechnických potrubí.

Protipožární tmel THERMAX® s cementovým pojivem Speciální malta je certifikovaná v souladu s normou EN 998-2 a zařazena do skupiny malt M10 (v souladu s normou DIN V 18580: NMIII). Malta se vyrábí z normovaných pojiv (portlandský cement v souladu s normou EN 197-1) a zušlechťovacích přísad k zlepšování vlastností čerstvosti pevnosti.

THERMAX ® Protipožární malta M10 je suchá malta.
Používá se při požární ochraně utěsnění požárních klapek a potrubí, pro zdění protipožárních dveří v pevných konstrukcích.
Spárování průchodů trubek. Začištění ventilačních kanálů.

THERMAX ® protipožární maltu M10 je možné míchat ručně, míchadlem a nebo připravit při větší množství se všemi směšovacími a míchacími stroji.
Důkladně promíchejte a po krátké době zrání cca 10 minut se malta znovu promíchejte a upravte na konečnou konzistenci. Díky své konzistenci má malta dobré vlasnosti pro nanášení pumpou; Malta má velmi dobrou přilnavost.

Teplota zpracování by měla být nejméně + 5 ° C. Doba zpracování se mění v závislosti na počasí a savosti podkladu, stejně jako poměru míchání.

Minerální protipožární malta THERMAX ® je smíchána s vodou bez dalších přísad.
Doporučuje se následující poměr míchání: 25 kg malty na 7,5 litru vody.

Pytel suché malty (25 kg) smíchaný s vodou v závislosti na konzistenci, má vydatnost přibližně 18,5 l = 0,0185 m3.

Třída reakce na oheň: A1
Skupina malt (podle EN 998-2): M10
Velikost zrna: 0 – 1 m
Hustota tuhých částí:> 1,6 kg / dm³
Pevnost v tlaku:> 10 N / mm³
Pevnost v ohybu:> 4 N / mm³
Doba zpracování cca 2 hodiny při 20 °C
Low chromate

Skladovat suché na paletách nebo dřevěných roštech a chránit před průvanem.
Doba skladování by neměla překročit 6 měsíců od data výroby.

Minerální protipožární malta THERMAX ® je použitelná pro všechny nosné podklady uvnitř i venku. Povrch musí být čistý a suchý. Různé absorpční podklady by měly být předem upraveny penetrací.

Po aplikaci začištěte povrchy hladítkem, plstěným nebo hladkým. Po zaschnutí upravte jako přilehlé stěny nebo stropy.

Z pokožky umyjete maltu vodou. Vyčistěte nářadí a znečištěné stěny nebo podlahu vodou.

Malta reaguje s vlhkostí silně alkalickou, proto chráňte pokožku a oči. V případě potřísnění důkladně opláchněte vodou. Při zasažení očí okamžitě konzultujte s lékařem.

Označení obalových jednotek odpovídá příslušnému právnímu statusu.

Papírové pytle s polyethylenovou fólií
Obsah: 25 kg

THERMAX ® M10 protipožární malta, certifikovaná podle EN 998-2, je průběžně kontrolována v tovární laboratoři jako součást interní kontroly, aby vyhověla předepsanému složení a vlastnostem. To zajišťuje konzistentní kvalitu produktu.

Technická data

Protipožární malta THERMAX® M10
Třída reakce na oheňA1
Skupina malty (dle EN 998-2) M10
Zrnitost0 – 1 mm
Hustota pevné malty> 1,6 kg/dm³
Tlaková odolnost> 10 N/mm²
Odolnost proti ohybu a tahu> 4 N/mm²
Doba zpracovánícca. 2 hodiny při 20 °C
S nízkým obsahem chromatů