THERMAX® – vysoce kvalitní produkty pro PRŮMYSLOVÁ KONDENZAČNÍ TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ a STAVEBNÍ POŽÁRNÍ OCHRANU. Zdravotně nezávadné, snadné opracování, šetrné k životnímu prostředí a dlouhodobá trvanlivost aplikace.

Simply greengreen|smart|clever.

THERMAX® – vysoce kvalitní produkty pro PRŮMYSLOVÁ KONDENZAČNÍ TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ a STAVEBNÍ POŽÁRNÍ OCHRANU. Zdravotně nezávadné, snadné opracování, šetrné k životnímu prostředí a dlouhodobá trvanlivost aplikace.

Simply greengreen|smart|clever.

Obor činnosti

PRŮMYSLOVÁ KONDENZAČNÍ TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ

THERMAX® desky a tvarované díly se uplatňují v rozmanitých aplikacích žárotechniky, např. v elektrických a spalovacích pecích, v průmyslovém odvětví výroby oceli a hliníku, a mnohých dalších odvětvích.

Chci se dozvědět více …

Obor činnosti

STAVEBNÍ POŽÁRNÍ
OCHRANA

THERMAX® nabízí rozmanitá certifikovaná řešení protipožární opatření pro technická zařízení budov, jak výškových, tak i běžných.

Chci se dozvědět více …

Obor činnosti
PRŮMYSLOVÁ KONDENZAČNÍ TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ
THERMAX® desky a tvarované díly se uplatňují v rozmanitých aplikacích žárotechniky, např. v elektrických a spalovacích pecích, v průmyslovém odvětví výroby oceli a hliníku, a mnohých dalších odvětvích.

Chci se dozvědět více …

Obor činnosti
STAVEBNÍ POŽÁRNÍ
OCHRANA
THERMAX® nabízí rozmanitá certifikovaná řešení protipožárních opatření pro technická zařízení jak výškových, tak i běžných budov v podobě konstrukcí, dokladatelně schválených stavebním dozorem.

Chci se dozvědět více …

Nezáleží na tom, o jaký záměr se jedná – THERMAX® je profesionálním řešením pro žárotechniku a požární ochranu. Mimořádně všestranné portfolio. Mimořádně všestranné portfolio THERMAX® produktů šitých na míru, poskytuje nejvyšší stupeň bezpečnosti v rámci aplikace, zpracování a dlouhodobé trvanlivosti.

Nezáleží na tom, o jaký záměr se jedná – THERMAX® je profesionálním řešením pro žárotechniku a požární ochranu. Mimořádně všestranné portfolio THERMAX® produktů šitých na míru, poskytuje nejvyšší stupeň bezpečnosti v rámci aplikace, zpracování a udržitelné trvanlivosti.

Snadno. Bezpečně. Ekologicky.

Výroba THERMAX® produktů probíhá šetrně k životnímu prostředí. Přísady obsahují anorganická pojiva, jsou zdravotně nezávadná. Při zpracování vzniká prach jen ve velmi nízké míře. Není nutno použití ochraných prostředků. 100% záruka recyklace.


Tvarované díly pro kondenzační tepelná zařízení na spalování biomasy, oleje a zemního plynu

Chci se dozvědět více …

Zhotovené tvarované díly a přířezy do topenišť

Chci se dozvědět více …

Tepelně izolační desky pro stavbu kachlových kamen

Chci se dozvědět více …

Tvarované díly pro kondenzační tepelná zařízení na spalování biomasy, oleje a zemního plynu

Chci se dozvědět více …

Zhotovené tvarované díly a přířezy do topenišť

Chci se dozvědět více …

Tepelně izolační desky pro stavbu kachlových kamen

Chci se dozvědět více …

Desky pro stavbu kamen a opláštění krbů

Chci se dozvědět více …

THERMAX® desky pro stavební požární ochranu

Chci se dozvědět více …

THERMAX® desky pro dekorativní požární ochranu

Chci se dozvědět více …

Desky pro stavbu kamen a opláštění krbů

Chci se dozvědět více …

THERMAX® desky pro stavební požární ochranu

Chci se dozvědět více …

THERMAX® desky pro dekorativní požární ochranu

Chci se dozvědět více …

Ideální příslušenství: Protipožární lepidlo a protipožární malta

Chci se dozvědět více …

Ideální příslušenství: Protipožární lepidlo a protipožární malta

Chci se dozvědět více …

Proč THERMAX®?

Fyziologická nezávadnost

THERMAX® desky a tvarované díly vyrábíme bez obsahu keramických či minerálních vláken a bez přísad organických pojiv.

Téměř bez VOC emisí

Protipožární desky THERMAX® byly podrobeny testům na výskyt VOC emisí. Od roku 2010 pravidelně potvrzuje agentury AFSSET výsledek klasifikace A+ (velmi nízká míra emisí)

Šetrnost k životnímu prostředí

Produkty THERMAX® mají dlohou životnost a 100% recyklovatelné.

Snadné zpracování

S deskami THERMAX® se snadno manipuluje, mají hladký povrch, vysokou míru pevnosti hran- Desky lze opracovávat a obrábět běžnými nástroji k opracování dřeva, a to téměř bez výskytu prachu.

Vynikající výsledky! ISO, TÜV, IBR

Vysokou úroveň zpracování a výroby desek a tvarovek THERMAX® zajišťujeme vlastními interními kontrolními systémy a pravidelnými kontrolami kvality, které provádí externě autorizované instituce.

Ceníme si dobré spolupráce!

V případě technických dotazů, počínaje fází objednání až po realizaci záměru poskytujeme individuální a kompetentní konzultace s výstupem požadované dokumentace.

Proč THERMAX®?

Fyziologická nezávadnost

THERMAX® desky a tvarované díly vyrábíme bez obsahu keramických či minerálních vláken a bez přísad organických pojiv.

Téměř bez VOC emisí

Protipožární desky THERMAX® byly podrobeny testům na výskyt VOC emisí. Od roku 2010 pravidelně potvrzuje agentury AFSSET výsledek klasifikace A+ (velmi nízká míra emisí)

Šetrnost k životnímu prostředí

Produkty THERMAX® mají dlohou životnost a 100% recyklovatelné.

Snadné zpracování

S deskami THERMAX® se snadno manipuluje, mají hladký povrch, vysokou míru pevnosti hran- Desky lze opracovávat a obrábět běžnými nástroji k opracování dřeva, a to téměř bez výskytu prachu.

Vynikající výsledky! ISO, TÜV, IBR

Vysokou úroveň zpracování a výroby desek a tvarovek THERMAX® zajišťujeme vlastními interními kontrolními systémy a pravidelnými kontrolami kvality, které provádí externě autorizované instituce.

Ceníme si dobré spolupráce!

V případě technických dotazů, počínaje fází objednání až po realizaci záměru poskytujeme individuální a kompetentní konzultace s výstupem požadované dokumentace.