PŘEHLED stavební požární ochrana

Jiné země – jiná zákonná nařízení.

Obsah dokumentů ohledně požární ochrany, vypracovaných k použití v dané zemi, které je nutné dodržovat, jsou mimo specifické pokyny a upozornění.

Zvolte si svůj stát:

Všechny naše THERMAX® desky a tvarové díly jsou toxikologicky nezávadné, bez obsahu azbestu, keramických a minerálních vláken. Díky aplikaci anorganických pojiv v našich produktech nedochází během jejich zpracování k emisím prachu v neúnosných mezích, v případě požáru nedochází k žádným emisím kouře a toxických plynů. Bezpečnost a jistota, o to jde!