POKYNY K APLIKACI

THERMAX® Protipožární malta M10

Speciální malta na zdění. Požární klapky a protipožární dveře v pevných součástech. Spárování průchodů trubek. Spárování a utěsnění ventilačních kanálů.

Betonová malta, vázaná na cement. Požárně odolná malta, testována dle EN 998-2 a klasifikováno v maltové skupině M10 (podle DIN V 18580: NMIII). Je vyrobena ze standardního pojidla (portlandského cementu podle EN 197-1) a temperačních přísad pro zlepšení vlastností čerstvých a pevných malt.

THERMAX ® Protipožární malta M10 je suchá malta.
Používá se při požární ochraně utěsnění požárních klapek a potrubí,
pro zdění protipožárních dveří v pevných konstrukcích.
Spárování průchodů trubek.
Začištění ventilačních kanálů.

THERMAX ® protipožární maltu M10 je možné míchat ručně, míchadlem a nebo připravit při větší množství se všemi směšovacími a míchacími stroji.
Důkladně promíchejte a po krátké době zrání cca 10 minut se malta znovu promíchejte a upravte na konečnou konzistenci. Díky své konzistenci má malta dobré vlasnosti pro nanášení pumpou; Malta má velmi dobrou přilnavost.

Teplota zpracování by měla být nejméně + 5 ° C. Doba zpracování se mění v závislosti na počasí a savosti podkladu, stejně jako poměru míchání.

Minerální protipožární malta THERMAX ® je smíchána s vodou bez dalších přísad.
Doporučuje se následující poměr míchání: 25 kg malty na 7,5 litru vody.

Pytel suché malty (25 kg) smíchaný s vodou v závislosti na konzistenci, má vydatnost přibližně 18,5 l = 0,0185 m <3>.

Třída reakce na oheň: A1
Skupina malt (podle EN 998-2): M10
Velikost zrna: 0 – 1 m
Hustota tuhých částí:> 1,6 kg / dm³
Pevnost v tlaku:> 10 N / mm³
Pevnost v ohybu:> 4 N / mm³
Doba zpracování cca 2 hodiny při 20 ° C
Low chromate

Skladovat suché na paletách nebo dřevěných roštech a chránit před průvanem.

Doba skladování by neměla překročit 6 měsíců od data výroby.

Minerální protipožární malta THERMAX ® je použitelná pro všechny nosné podklady uvnitř i venku. Povrch musí být čistý a suchý. Různé absorpční podklady by měly být předem upraveny penetrací.
Po aplikaci začištěte povrchy hladítkem, plstěným nebo hladkým. Po zaschnutí upravte jako přilehlé stěny nebo stropy.
Z pokožky umyjete maltu vodou. Vyčistěte nářadí a znečištěné stěny nebo podlahu vodou.
Malta reaguje s vlhkostí silně alkalickou, proto chráňte pokožku a oči. V případě potřísnění důkladně opláchněte vodou. Při zasažení očí okamžitě konzultujte s lékařem.
Označení obalových jednotek odpovídá příslušnému právnímu statusu.
Papírové pytle s polyethylenovou fólií

Obsah: 25 kg

THERMAX ® M10 protipožární malta, certifikovaná podle EN 998-2, je průběžně kontrolována v tovární laboratoři jako součást interní kontroly, aby vyhověla předepsanému složení a vlastnostem. To zajišťuje konzistentní kvalitu produktu.