INDUSTRIAL HEATING TECHNOLOGY

THERMAX ® tepelně izolační lisované a izolační desky:
špičková kvalita a individuální provedení pro vaše specifické potřeby.

THERMAX ® tepelně izolační lisované a izolační desky:
špičková kvalita – a individuální provedení pro vašespecifické potřeby.

Díky jedinečnému a přizpůsobenému portfoliu nabízejí tvarované díly THERMAX® pro kondenzační kotle na biomasu, ropu a plyn optimální tvar, například pro spalovací komoru, popel a čisticí dveře ,

Individuálně vyrobené tvarované díly THERMAX ®

Klasifikační teplota 1100 °C
K dispozici v různých kvalitách, např. v kondenzačně odolné HR kvalitě THERMAX ® HR pro kondenzační technologii nebo ve vysoce odolné kvalitě THERMAX ® H kvalita, klasifikované do 1200 °C.

Technické parametry

THERMAX® Tvarované díly a izolační deskySF 400SF 450SF 600
Klasifikační teplota°C110011001100
Objemová hmotnost ± 5%
Následující hodnoty platí pro
kg/m3 400475625
Pevnost v tlaku za studena
N/mm21,52,54,0
Pevnost v ohybu
N/mm20,81,22,5
Tepelná vodivost
(pro střední teplotu W/mK)
200 °C
400 °C
600 °C
0,14
0,16
0,18
0,15
0,17
0,19
0,16
0,18
0,20
Teplotní smrštivost (1100 °C/12h)%< 2,0< 2,0< 2,0
Tepelná roztažnost (linear)
(20 – 700 °C)
%0,90,90,9
Specifická tepelná kapacitakJ/kg K1,151,151,15

Individuální formáty a tloušťky jsou k dispozici na vyžádání. Dodáváme lisované, frézované nebo řezané díly na rozměr na základě dodaných výkresů od zákazníka. Klasifikační teplota neudává maximální možnou teplotu, kterou je možné díly namáhat. Maximální teplota závisí na konkrétních podmínkách mechanického a teplotního zatížení.
Informace uvedené v této publikaci slouží pouze pro ilustrační účely a nejsou určeny ke stanovení smluvních závazků. Další informace a rady týkající se konkrétních detailů výrobků zde popsaných, je k dispozici v písemné formě od Techno-Physik Eng. GmbH (Německo). TechnoPhysik Group neustále vyvíjí své produkty a proto si vyhrazuje právo změnit
specifikace produktů, kdykoliv bez předchozího upozornění. Zákazník / uživatel je tedy povinen zajistit, aby tento materiál produkovaný Techno-Physik Eng. GmbH byl vhodný pro specifické účely. Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty z probíhající produkce a jsou uvedeny pouze pro procesy orientační. Záruku nelze vyvodit z těchto hodnot. Doporučujeme testování materiálu.

Žádost na technologické oddělení Engineering