PRŮMYSLOVÁ KONDENZAČNÍ TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ


THERMAX® SF
tvarované díly a desky pro tepelnou izolaci

Top kvalita – stejně jako Vaše individuální požadavky

Mimořádně všestranné portfolio precizně vyráběných THERMAX® tvarovek, šitých na míru, poskytuje optimální bezpečnost komponent zařízení na spalování biomasy, oleje a zemního plynu, např. spalovacích komor, dveří k čisticím otvorům nebo k otvorům na vyprazdňování popela.

Individuálně vyráběné, přesně lícující THERMAX® tvarované díly

Klasifikační teplota 1100 °C
Dodáváme v různých stupních kvality, např. v THERMAX® HR kvalitě s odolností proti kondenzátům pro kondenzační tepelná zařízení nebo ve vyšší THERMAX® H kvalitě s žáruvzdornou odolností proti vyšším klasifikačním teplotám do 1200 °C.

Technická data

THERMAX® Tvarované díly a izolační deskySF 400SF 450SF 600
Klasifikační teplota°C110011001100
Objemová hmotnost ± 5%
Následující hodnoty platí pro
kg/m3 400475625
Pevnost v tlaku za studena
N/mm21,52,54,0
Pevnost v ohybu
N/mm20,81,22,5
Tepelná vodivost
(pro střední teplotu W/mK)
200 °C
400 °C
600 °C
0,14
0,16
0,18
0,15
0,17
0,19
0,16
0,18
0,20
Teplotní smrštivost (1100 °C/12h)%< 2,0< 2,0< 2,0
Tepelná roztažnost (linear)
(20 – 700 °C)
%0,90,90,9
Specifická tepelná kapacitakJ/kg K1,151,151,15

Aplikace

Efektivita a ekologická šetrnost Spalovací zařízení s tepelnou izolací THERMAX®

Tepelná izolace THERMAX® splňuje všechny požadavky ohledně nízké tepelné vodivosti za účelem ochrany a bezpečnosti Vašich zařízení. Tepelná izolace THERMAX® vykazuje dlouhou životnost a velmi dobrou odolnost proti změnám teplot. Výroba tepelné izolace THERMAX® spočívá v efektivní a nejvyšší možné míře udržitelně šetrného využívání surovin.

Tepelná izolace THERMAX® je stejně jako aplikované výrobní suroviny, z ekologického a zdravotního hlediska nezávadná, bez obsahu keramických a minerálních vláken.

Výroba produktů THERMAX® zahrnuje přípravné procesy. Následuje aplikace speciálních pojiv komponenty THERMAX® a lisování do velkoformátových desek nebo do tvarovaných dílů pomocí individuálně vyrobených forem. Alternativně se využívá přesné CNC frézování k vytvarování požadovaných tvarů komponent THERMAX®.

THERMAX® komponenty se používají při realizaci následujících kondenzačních tepelných zařízení.

 • Hliníková indukční pece
 • Hliníkové tavné pece
 • Automobilový průmysl
 • Spalovací zařízení na biomasu, olej, zemní plyn
 • Slévárny
 • Průmyslové komíny
 • Kotle v elektrárnách
 • Koksárny
 • Metalurgický průmysl
 • Hutě
 • Metalurgické pece
 • Spalovny odpadu
 • Otevřená topeniště, krby, kachlová kamna
 • Loďařský průmysl
 • Kovářské výhně
 • Ocelárny
 • Tunelové pece / vozíky do tunelových pecí
 • Fluidizační spalovací systémy
 • Spalovací pece
 • Cukrovary

Vlastnosti THERMAX® tepelně izolačních tvarovek a desek:

 • Výroba dle specifických požadavků zadavatele
 • Šetrnost k životnímu prostředí
 • Aplikace anorganických pojiv
 • Bez obsahu azbestových, keramických nebo minerálních vláken
 • Fyziologická nezávadnost
 • Nízké emise prachu
 • Nehořlavý materiál
 • Odolnost proti teplotním šokům
 • Šetrnost k přírodním zdrojům
 • Lze recyklovat
 • Vysoká kvalita
 • Odolnost proti kondenzátu (kvalita HR)
 • Hodí se do automatizované výroby

Materiál se speciálními rozměry a speciální tloušťkou dodáváme na vyžádání. Lisované, frézované nebo řezané díly zhotovíme dle Vašich výkresů.
Klasifikační teplota neodpovídá maximální provozní teplotě! Především, pokud jde o fyzikální podmínky, např. zátěž tahem či tlakem. Při aplikaci jako izolace proti vysokým teplotám, je zásadně nutné vycházet z nízkých teplot. V těchto případech poskytuje podporu technologické oddělení Engineering, které je součástí naší společnosti. Vyžádejte si kalkulace součinitele postupu tepla ohledně těchto konstrukcí od našeho technického oddělení.