PRŮMYSLOVÁ KONDENZAČNÍ TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ

THERMAX® HD1200:
High Density – určeno pro extrémní podmínky.
Klasifikační teplota 1150 °C

THERMAX® HD1200:
High Density – určeno pro extrémní podmínky.
Klasifikační teplota 1150 °C

Oblasti použití vysokoteplotních panelů THERMAX®: Konstrukce průmyslových pecí, kamna, petrochemický průmysl, pro hliníkové taveniny, sklářství, domácí spotřebiče, elektrospotřebiče a plynárenství.

Velmi vysoká hustota a pevnost hran.

Technické parametry

THERMAX® HD1200 desky
Klasifikační teplota° C1150
Objemová hmotnost ± 5%kg/m31200
Pevnost v ohybuN/mm26,0
Pevnost v tahu na rovinu deskyN/mm29,0
Smrštivost (1150 °C/12h)%< 2,0
Tepelná lineární roztažnost
(20 – 700 °C)
%0,6
Tepelná vodivost 200 °C
(pro střední teplotu W/mK)
0,310
Standardní rozměry (mm)mm1000 x 610
Tlustýmm20 – 80

Individuální formáty a tloušťky jsou k dispozici na vyžádání. Dodáváme lisované, frézované nebo řezané díly na rozměr na základě dodaných výkresů od zákazníka. Klasifikační teplota neudává maximální možnou teplotu, kterou je možné díly namáhat. Maximální teplota závisí na konkrétních podmínkách mechanického a teplotního zatížení.
Informace uvedené v této publikaci slouží pouze pro ilustrační účely a nejsou určeny ke stanovení smluvních závazků. Další informace a rady týkající se konkrétních detailů výrobků zde popsaných, je k dispozici v písemné formě od Techno-Physik Eng. GmbH (Německo). TechnoPhysik Group neustále vyvíjí své produkty a proto si vyhrazuje právo změnit
specifikace produktů, kdykoliv bez předchozího upozornění. Zákazník / uživatel je tedy povinen zajistit, aby tento materiál produkovaný Techno-Physik Eng. GmbH byl vhodný pro specifické účely. Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty z probíhající produkce a jsou uvedeny pouze pro procesy orientační. Záruku nelze vyvodit z těchto hodnot. Doporučujeme testování materiálu.

Žádost na technologické oddělení Engineering