TOPENIŠTĚ A KOUŘOVODY / DESKY PRO OBESTAVBU KRBOV7CH VLOŽEK

THERMAX® SN 400 tepelně izolační desky
Vysoce kvalitní THERMAX® desky k ochraně zadních stěn, které se nachází za kachlovými kamny, krby a příslušnými kouřovody.

THERMAX® SN 400 tepelně izolační desky
Vysoce kvalitní THERMAX® desky k ochraně zadních stěn, které se nachází za kachlovými kamny, krby a příslušnými kouřovody.

Stavba izolace a konstrukční stěny v jednom pracovním kroku.

THERMAX® SN 400 – nic jiného zkrátka nezkoušejte

S tepelnou izolací THERMAX® SN 400 ušetříte aspoň za tři: obklad nepohlcuje sálavé teplo z kamen, tepelná izolace THERMAX® jej vrací rovnou do místnosti. Úspora energie je jasná věc.

Úspora času na aplikaci tepelné izolace a obkladového materiálu – na vše stačí jen jeden materiál. A oplechování, to už vůbec nedělejte.

A nakonec následuje úspora prostoru. Díky lepší účinnosti tepelné izolace THERMAX® SN 400 lze do značné míry snížit tloušťku izolačního materiálu. Není nutné aplikovat minerální vlnu a obkladový materiál. Tloušťka aplikované izolace se určuje na základě typu krbové či žáruvzdorné vložky. Přitom vůbec nezáleží, zdali se jedná o stavbu teplovzdušných kamen bez nebo s oddělenou spalovací komorou, kamen s kombinovanou nebo základní regulací.

Vlastnosti tepelně izolačních desek THERMAX® SN 400:

  • Čisté opracování a zpracování
  • Krátká montážní doba
  • Bez obkladového zdiva
  • Bez oplechování
  • Úspora 10 cm prostoru před nosnou stěnou, vystavovanou žáru
  • Ověřeno a testováno, certifikovaný materiál

Technická data

THERMAX® SN 400
Klasifikační teplota °C900
Objemová hmotnostkg/m3 | ±5 %400
Pevnost v ohybu N/mm21,5
Pevnost v tahu na rovinu desky N/mm20,8
Tepelná vodivost
(pro střední teplotu W/mK)
200 °C
400 °C
600 °C
0,14
0,16
0,18
Smrštivost (900 °C/12h) %< 2,0
Tepelná lineární roztažnost (20 – 700 °C)%0,94
Specifická tepelná kapacita kJ/kg K1,15
Standardní rozměry (mm)
tloušťka: 30, 40, 50, 60, 70 mm
délka
šířka
800
600

Úřad pro stavební dozor v Německu udělil certifikaci materiálu THERMAX® SN 400 pod evidenčním číslem Z-43.14-131 k aplikaci jako tepelná izolace a současně jako obkladový materiál k umístění otevřeného topeniště a kouřovodů v souladu s normou EN 13229, jakož i kachlových a běžných kamen v souladu s normou DIN 18892.

Materiál se speciálními rozměry a speciální tloušťkou dodáváme na vyžádání. Raznicí vyražené, frézované nebo přířezové díly zhotovíme dle Vašich výkresů.
Klasifikační teplota neodpovídá maximální provozní teplotě především, pokud hrají velkou roli fyzikální podmínky, např. zátěž tahem či tlakem. Při aplikaci jako izolace proti vysokým teplotám je zásadně nutné vycházet z nízkých teplot. V těchto případech poskytuje podporu technologické oddělení Engineering, které je součástí naší společnosti. Kalkulace součinitele postupu tepla ohledně tohoto materiálu si lze také vyžádat od technologického oddělení Engineering.

Žádost na technologické oddělení Engineering