VW BIBLIOTHEK, Berlín

Místo realizace:
Berlín, Centrální knihovna univerzity TU a UdK
v budově Volkswagen Haus
Rok realizace:
2004
Aplikace:
L90, potrubí pro odvod kouře a tepla 2 000 m²,
MIPROTEC L (45 mm)
Developer:
Isolierungen Leipzig GmbH, NL Berlin