VG2, CENTRUM APLIKOVANÉ NANOTECHNOLOGIE, Hamburg

Místo realizace:
Hamburg Univerzitní budova
Rok realizace:
2012 – 2015
Aplikace:
F90, šachetní stěny
820 m², MIPROTEC R (20 mm),
F90, ocelové vzpěry a obložení ocelových nosníků,
300 m², MIPROTEC M (16 mm),
R (35 mm) a L (20 mm)
Zpracovatel:
ASIT izolační technika