MARRIOTT HOTEL, Berlín

Místo realizace:
Krausenstraße, Berlín hotelová budova
Rok realizace:
2003 – 2005
Aplikace:
L90, obklady betonových prvků 5 000 m²,
MIPROTEC L (45 mm)
Zpracovatel:
Krensel GmbH, Berlín
Graß GmbH, Berlín