LA DEFENSE_CNIT, Paříž

Místo realizace:
La Defense, Paříž, Kongresové centrum, obchodní centrum a hotel
Rok realizace:
2007 – 2008
Aplikace:
EI120, potrubí pro odvod kouře a tepla
1 700 m², TECNIVER L (45/55 mm)
Developer:
Unibail
Zpracovatel:
Hitec