CITYGATE, Vídeň

Místo realizace:
Parkovací garáž ve Vídni
Rok realizace:
2014 – 2015
Aplikace:
EI90, potrubí pro odvod kouře a tepla
9 000 m², THERMAX SL (45 mm)
Developer:
Voitl & Co.
Zpracovatel:
PP ISO Paiszler